En aquestes pàgines trobareu tot allò què us farà falta per a crear el vostre Wiki de suport a les assignatures de Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial i Didàctica de les Ciències Socials
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Què és un wiki?
Crear i Compartir
Com fer la feina
Tinc problemes!!
7 diapos i 7 idees
wiki_universo.jpg

Imatge extreta de: http://alaultimatic.wikispaces.com