PAUTA TREBALL EN GRUP COOPERATIU 2n QUADRIMESTRE: ORIENTACIONS EN RELACIÓ A L’ANÀLISI DE LA UNITAT DE PROGRAMACIÓ DES D’UN PLANTEJAMENT EDUCATIU INCLUSIUZm9ybWlndWVz_137860_6544_1.jpgCal llegir atentament la pauta que s'adjunta:


Calendari a seguir:
PUNT TREBALL
DATA LLIURAMENT
1: DISSENY PAUTA INDICADORS
Setmana 26 de març
2: DISSENY D’UNES PAUTES/ORIENTACIONS
Setmana 8 d’abril
3: ANÀLISI/DISSENY UNITAT DIDÀCTICA
Setmana 15 d’abril
4: REDACCIÓ TREBALL i LLIURAMENT
Setmana 7 de maig
5: PRESENTACIÓ I DEFENSA
Setmana 14 de maig A

Avaluació