En aquesta pàgina trobareu els enllaços per respondre els qüestionaris, que us han de servir per preparar les tutories.


PRIMER QÜESTIONARI (estudiants de l'especialitat d'Ed. Primària)

Enllaç : http://spreadsheets.google.com/viewform?hl=ca&formkey=dDV3M1R4cnhqbUQwV0ozU0RxMkRQT1E6MASEGON QÜESTIONARI (estudiants de l'especialitat d'Ed. Primària)

Enllaç : http://spreadsheets.google.com/viewform?hl=ca&formkey=dElvd2xtcTdvVGkzUnI1LWRDY3FlS0E6MQ


Tal com s'ha comentat a classe, es recomana primer imprimir les preguntes i respondre-les individualment. Després trobar-vos tot el grup, posar en comú les vostres respostes i ENVIAR el qüestionari ABANS de les 12:00 del divendres 23 d'abril..

Aquesta SEGONA TUTORIA es realitzarà aprofitant les estones de classe destinades al treball en grup i altres estones lliures (que el grup no tingui classe i el professor estigui disponible), dels propers dies. L'objectiu d'aquestes darreres tutories és contrastar amb el professor la valoració del procés realitzat per cada equip cooperatiu (en el treball que ha anat introduint en el seu wiki).