cap-a-on-vas-formiga_thumbnail.jpgAquest treball cooperatiu disposa de dues rúbriques :


A continuació disposeu de l'enllaç per descarregar la PRIMERA rúbrica. Aquesta ha d'orientar als equips sobre la primera part del procés, que serà valorat en una primera tutoria presencial que cada grup haurà de fer durant la segona quinzena de març (ABANS del divendres dia 26 de març).En el cas que el grup no hagi preparat el qüestionari o no superi la trobada presencial (perquè no hagi resolt satisfactòriament l'encàrrec de feina de la primera fase), queda automàticament desvinculat del procés d'avaluació continuada i passa a l'avaluació final.


La SEGONA rúbrica, dissenyada conjuntament des d'ambdues assignatures, ha d'orientar als equips sobre la segona part del procés. Aquesta part serà valorada en una segona tutoria presencial, que cada grup haurà de fer entre la darrera setmana d'abril i primera de maig.